Proponente: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Tipo/Categoria: Ley 10.208, Anexo II, 3.A.b)

Localización: Localidad de Bell Ville, Departamento Unión. Coordenadas de los Vértices: V1 = 32o39'48.32" S ; 62o43'41.09" O. V2 = 32o39'39.93" S ; 62o43'39.06" O. V3 = 32o39'33.68" S ; 62o42'54.88" O. V4 = 32o39'12.68" S ; 62o42'49.83" O. V5 = 32o38'39.38" S ; 62o42'21.45" O. V6 = 32o38'13.94" S ; 62o42'15.64" O. ET = 32o37'55.53" S ; 62o42'17.64" O.

Fecha de Ingreso: 21/04/2021